سخنی با برادران و خواهران هموطن

مشکل اصلی ملت ایران کجاست؟

آخوند به دختر ایرانی تجاوز میکنه اون دختر بجای اینکه از اساس اسلام بدش بیاد ،میگه که اون آخوند بد بود و لیاقت اون لباس رو نداشت اون دختر نمیدونه که مقصر . واقعی همون لباس و شریعتش هست که امکان این کار رو، به کسی که اونو پوشیده میده .

جوان مملکت ما از پاسدار (به خاطر مو یا شلوارش )کتک میخوره و از اون مامور خیلی ناراحت میشه وبعد از مدتی به خاطر پارتی رفتن شلاق میخوره و از مامور شلاقزن ناراحته و دوست داره تلافی کنه . بعد از مدتی میبینی که همون جوان در مسجد محله شان زنجیر میزنه . مشکل اصلی مااینه که هنوز اون جوان نمیدونه که بخاطر اسلام شلاق میخوره وکتک میخوره و اگر بدونه هیچ وقت از مامور ناراحت نمی شه بلکه تصمیم میگیره که اسلام رو از مملکتش بیرون کنه.

آیا تا بحال به این نکته فکر کرده اید که اصلی ترین مشکل مردم ایران چیست وچرا ما روز به روز از هر لحاظ پسرفت داریم وچرا دزدی و فساد دولتی و فساد فرهنگی ونابسامانیهای اقتصادی روز به روز افزایش می یابد ؟

چرا اکثریت بزرگان مملکت ما اعم از نمایندگان مجلس و قاضی وروحانی وشهردار و غیره دزدی و زنا و دروغگویی و عوامفریبی میکنند و دروغ میگویند ؟ چرا همه این بزرگان در بانکهای خارج از کشور پول دارند و چرا آنها تجمل گرایی میکنند مگر آنها به آخرت ایمان ندارند مگر آنها مسلمان نیستند مگر سواد و اطلاعات آنها در مورد اسلام بیشتر از من وشما نیست ؟

مساله اصلی اینجاست که آنها بهتر از هر کس دیگری می دانند که اسلام چیست و وتعالیمش بر چه اصولی استوار هستندو واقعیت چیست که آنها هم مسلمانان تحصیلکرده هستند ولی عملکردشان به گونه ای دیگر است بنظر من آنها بهتر از هر کس دیگری میدانند که اسلام ساخته دست بشر است ومحمد هیچ رابطه ای باخدای واقعی نداشت وفقط مردی بسیارهوشیار بود که توانست مردم را گرد خود جمع کرده وقبیله خود را بر سایر قبائل حکمران سازد .

شما عزیزان میدانید که در ریاضیات که ساخته دست بشر است اگر فقط یک مثال نقض برای یک قضیه آورده شود کل آن قضیه منسوخ می شود .حال چگونه است که با آوردن دلایل بسیار برای این دین : باز هم آقایان فوق الذکر فقط به ماستمالی آن می پردازند و از قبول حقیقت خودداری میکنند ?

جواب اینجاست که: آنها با همین خزئبلات که خود نیزبه آن واقفند حکومت میکنند
...................................