تعالیم نادرست قرآن در مورد خانواده

سوره توبه آیه 23
ای اهل ایمان شما پدران و برادران خود را نباید دوست بداریداگر آنها کفر را بر ایمان بگزینندو هر کس از شما (با وجود کفر ) آنان را دوست بدارد بی شک ستمکار است
سوره تغابن آیه 14
الا ای اهل ایمان (بدانیدکه) زنان و فرزندان شما هم برخی (که شما را از اطاعت و جهاد و هجرت در دین باز دارند ) دشمن شما هستند از آنان حذر کنید و اگر عفو و چشم پوشیخدا هم بسیار آمرزنده ومهربان است .
طبق سوره توبه آیه 23 در یک خانواده هیچ کس حق ندارد نظر مخالف اسلام بدهد و اگردر جامعه امروزی پسری نماز نخواند پدر و برادرش نباید او را دوست بدارند .
در اسلام با دشمن چکار می کنند؟
دراسلام یا دشمن را میکشند یا اسیر گرفته و بعد از گرفتن فدیه آزاد میکنند.نمونه:سوره محمد آیه4و....الاحزاب آیه26و27
مثلآ بچه ای که به پدرش می گوید که"بابا به جنگ نرو وپیش ما بمون چونکه من و مادرم بیشتر از خدای تمام کهکشانها به تو احتیاج داریم"دشمن محسوب میشود.البته برای بار اول میتوان به (به گفته خداوند مهربان)عفو و چشم پوشی کرد .
....................................

picture for jun

برادرهای ساندیس خور با دهانهای غنچه ای

.....................................