کتاب ایات شیطانی

سلمان رشدی در سال 1947در شهر بمبئی
هندوستان متولد شددر سن 14 سالگی به
کشورانگلستان مهاجرت نمود .او تحصیلات
خود را در دانشگاه کمبریج انگلستان به پایان
رساند و در یکآژانس تبلیغاتی کوچک به
عنوان سردبیر مشغول به کار شد و به این
ترتیب شروع به نوشتن کرد از آثار او میتوان
به رمانهای بچه های نیمه شب ،شرم ،لبخند
جگوار،سفری به نیاگارا را نام برد . سلمان
رشدی سناریوی دو فیلم تلوزیونی را هم به
رشته تحریردرآورده است ومجموعه داستان
گریموس نیز از آثار این نویسنده پرآوازه و
مشهور است به نظر من رمان آیات شیطانی
بهترین اثرسلمان رشدی میباشد.
فقط مساله اصلی این است که دین اسلام آنقدر ضعیف است که حتی پاسخ یک رمان را هم با خشونت پاسخ میدهدالبته هر ایدوئولوژی ومکتبی که با خشونت و شمشیر سر کار آمده باشد ، برای بقای خود نیز محتاج خشونت است وما این موضوع را از اول پیدایش اسلام تا به امروز (چه در دوره حکومت محمد و علی و....خمینی و خامنه ای) دیده ایم .

picture for AUG