شعر برای ماه محرم

تا خرند این قوم، رندان خرسواری می کنند
در محرّم، مردمان خود را دگرگون می کنند


از زمین آه و فغان را زیب گردون می کنند

گاه عریان گشته با زنجیر میکوبند پشت

گه کفن پوشیده ،‌ فرق خویش پرخون می کنند


گه به یاد تشنه کامان زمین کربلا

جویبار دیده را از گریه جیحون می کنند

وز دروغ کهنه ی « یا لیتنا کنّا معک»

شاه دین را کوک و زینب را جگرخون می کنند

خادم شمر کنونی گشته، وانگه ناله ها

با دو صد لعنت ز دست شمر ملعون می کنند

بر “یزید” زنده میگویند هر دم، صد مجیز

پس شماتت بر یزید مرده ی دون می کنند

پیش ایشان صد عبیدالله سر پا، وین گروه

ناله از دست “عبیدالله مدفون” می کنند

حق گواه است، ار محمد زنده گردد ورعلی

هر دو را تسلیم نوّاب همایون می کنند

آید از دروازه ی شمران اگر روزی حسین

شامش از دروازه ی دولاب بیرون می کنند

حضرت عباس اگر آید پی یک جرعه آب،

مشک او را در دم دروازه وارون می کنند


گر علی اصغر بیاید بر در دکانشان

درد و پول آن طفل را یک پول مغبون می کنند

ور علی اکبر بخواهد یاری از این کوفیان

روز پنهان گشته، شب بر وی شبیخون می کنند

لیک اگر زین ناکسان خانم بخواهد ابن سعد

خانم ار پیدا نشد، دعوت ز خاتون میکنند

گر یزید مقتدر پا بر سر ایشان نهد

خاک پایش را به آب دیده معجون می کنند

سندی شاهک بر زهادشان پیغمبر است

هی نشسته لعن بر هارون و مامون میکنند

خود اسیرانند در بند جفای ظالمان

بر اسیران عرب این نوحه ها چون می کنند؟

تا خرند این قوم، رندان خرسواری می کنند

وین خران در زیر ایشان آه و زاری می کنند

در بهشت جایی برای زنها نیست

با نهایت احترام برای همه خانمها ، باید به استحضار همه برسانم که
در بهشتی که محمد و خدایش درست کرده اند هیچ چیز برای خانمها
وجود ندارد و همه چیز برای آقایان است و بس .
اگر تمام قرآن را بخوانید ، حتی نمیتوانید یک آیه هم پیدا کنید که در
آن آیه حق و حقوقی برای زنهای مومنی که به بهشت میروند، قائل
شده باشد . ولی میتوان آیات بسیاری در آن پیدا کرد که همه نوع
لذت برای مردها در بهشت یافت میشود.(خانم،مشروب،پسربچه و...)
خوب است که بدانید در آیه های زیر غلمان (پسر های نوجوان زیبا )
برای استفاده مردهاست چون فقط به زیبایی آنها اشاره میکند و اگر قرار
بود که برای زنها باشد ، آن موقع تعریفهای دیگری (مانند تنومند بودن،
قد بلند داشتن،مردانه بودن ،با ابهت بودن و ....)از آنها میشد،همانطور
که از زنهای بهشتی تعریف شده است .
سوره النباء ، آیه 33 :
و دخترانى همسال با سينه‏ هاى برجسته
..
سوره الواقعه ، آیه 22 :
حوران چشم‏درشت
..
سوره الواقعه آیه 23 :
مثل لؤلؤ نهان ميان صدف
..
سوره الواقعه آیه 36 :
و آنها را باکره گردانيده‏ايم
..
سوره الصافات آیه 48:
نزد آنها است کوته مژگان درشت چشمان
..
سوره الصافات آیه 49 :
آن زنهای زیبا در سپیدی گویی بیضه مکنونند
..
سوره الدخان آیه 54 :
و با زنهای زیبا چشمان هم جفت قرار داده ایم
..
سوره طور آیه 24 :
پیوسته اطراف آنها غلمان (پسرهای کوچک و بسیار زیبا )
هستندکه همچون مروارید در صدفند
..
سوره انسان آیه 19 :
و بر گرد آنها پسرانی(پسران نوجوان ) میگردند که هرگاه
آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده اند
..
سوره واقعه آیه 17 و 18 :
خدمتکارانی جوان جاودانی (در شکوه و طراوت)پیوسته
گرداگرد آنها میگردند با قدهها و کوزه ها وجامهایی از
نهرهای جاری بهشتی
..
با خواندن این بااصطلاح آیه ها اولین چیزی که به مغزم
خطور میکند این است که این خدای محمد که همیشه دم از
عدل و انصاف و مهربانی و .... میزند ، چرا حتی یک آیه
هم برای محمد نفرستاده که در آن اشاره ای به حتی یک
پاداش کوچک برای زنها باشد ؟؟؟؟

توضیح بیشتر در مورد این پسرهای بهشتی:

سید ابو الحسین دستغیب در کتابش به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه تمتع

جنسی با ایشان از تمتع جنسی با حوریان لذت بخش تر است پرداخته و

غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده‌است.

picture for nov

همسر احمدی نژاد در لبنان

فرشته های الله ، پسر هستندالله ،خدای محمد ،داشتن دختر را
ننگ میداند و داشتن آن را انکار
میکند :


با خواندن آیات زیر میتوان دریافت که الله هم
ازلحاظ فکری کاملآ با عربهای دوره محمد
یکی بوده است و مانند آنها داشتن دختر را
ننگ میدانسته است و شاید هم اگر چند دختر
اضافهداشت موقع تولد دختران جدید شاید
آنها را زنده بگورمیکرده . ؟ !سوره الاسراء آیه 40 :
آیا خدا شما را به فرزندان پسر برگزیده ؟ و فرشتگان را دختران خویش قرار داده ؟ این گفتار بسیار گناه بزرگی است .

سوره طور آیه 39 :
آیا او را است دختران و شما را است پسران ؟

سوره نجم آیه 21 و 22 :
آیا شما را فرزند پسر و خدا را دختر است ؟ این است آن هنگام بخشش کردنی ناهنجار(تقسیم ناعادلانه) .

سوره زخرف آیه 19 :
و مشرکان فرشتگانی که مخلوق خدا هستند را دختر میخوانند ،آیا در وقت خلقت آنها حاضربودند ؟ البته شهادت آنها در نامه اعمالشان نوشته شده و بر آن مواخذه می شوند .
..
با توجه به این بااصطلاح ایه ها میتوان دریافت که الله داشتن دختر را موجب خجلت و سرافکندگی و ضعف میداند و تمام کسانی که تا امروزفکر میکردند که فرشته ها از جنس دخترهای زیبا و دوست داشتنی هستند ، باید به عرضشان برسانم که به همراه مشرکان صدر اسلام با همراه داشتن نامه عملشان ، توسط الله بیچاره بدبخت که به ناحق مورد افترا و تحمتِ داشتن دختر قرار گرفته است ، به سزای عملشان خواهند رسید .

cartoon for sep


کتاب ایات شیطانی

سلمان رشدی در سال 1947در شهر بمبئی
هندوستان متولد شددر سن 14 سالگی به
کشورانگلستان مهاجرت نمود .او تحصیلات
خود را در دانشگاه کمبریج انگلستان به پایان
رساند و در یکآژانس تبلیغاتی کوچک به
عنوان سردبیر مشغول به کار شد و به این
ترتیب شروع به نوشتن کرد از آثار او میتوان
به رمانهای بچه های نیمه شب ،شرم ،لبخند
جگوار،سفری به نیاگارا را نام برد . سلمان
رشدی سناریوی دو فیلم تلوزیونی را هم به
رشته تحریردرآورده است ومجموعه داستان
گریموس نیز از آثار این نویسنده پرآوازه و
مشهور است به نظر من رمان آیات شیطانی
بهترین اثرسلمان رشدی میباشد.
فقط مساله اصلی این است که دین اسلام آنقدر ضعیف است که حتی پاسخ یک رمان را هم با خشونت پاسخ میدهدالبته هر ایدوئولوژی ومکتبی که با خشونت و شمشیر سر کار آمده باشد ، برای بقای خود نیز محتاج خشونت است وما این موضوع را از اول پیدایش اسلام تا به امروز (چه در دوره حکومت محمد و علی و....خمینی و خامنه ای) دیده ایم .

picture for AUG


picture for july

در یک دست قرآن و در دست دیگر شمشیر، یکی را باید انتخاب کنید .
..................................

محمد به اقوامی که سلاح نداشتند حمله میکرد

محمد به اقوامی که سلاح نداشتند حمله میکرد واموالشان را به غارت می برد

سوره انفال آیه 7 :
*ای رسول ما بیاد آر زمانی را که خدا به شما وعده پیروزی به یکی از دو طایفه را داد وشما مایل بودید آن طایفه که شوکت و سلاحی بهمراه ندارند اموالشان نصیب شما شودو خدا میخواست صدق سخنان حق را ثابت گرداند وریشه کافران را از بن برکند*.
در آن زمان جنگ بین قبایل وغارت اموال قبیله شکست خورده چیز بسیار عادی بود مانند زنده بگور کردن دختران وسایر رسوم .
ولی نکته اصلی اینجاست که آیا محمد نیز مانند آنها بود و
فرقی با آنها نداشت پس چگونه پیامبری بود ؟آیا کسی که از
طرف خدا آمده باشد میتوانداموال دیگران را بنام غنیمت غارت
کند ؟ خدایی که ادعای مهربانی به تمام مخلوقاتش را دارد
چگونه میتواند به فرستاده اش اجازه حمله به افراد غیر نظامی
و غارت اموال آنها را بدهد؟ نکته دیگر در این آیه این است
که کافر یعنی کسی که خدا را قبول ندارد و شاید کسی کافر باشد
ولی انسان درستکاری هم باشد و چرا خدا وند دوباره کاری
میکند اول کافر را خلق میکند سپس او را میکشد ؟
...................................

تعالیم نادرست قرآن در مورد خانواده

سوره توبه آیه 23
ای اهل ایمان شما پدران و برادران خود را نباید دوست بداریداگر آنها کفر را بر ایمان بگزینندو هر کس از شما (با وجود کفر ) آنان را دوست بدارد بی شک ستمکار است
سوره تغابن آیه 14
الا ای اهل ایمان (بدانیدکه) زنان و فرزندان شما هم برخی (که شما را از اطاعت و جهاد و هجرت در دین باز دارند ) دشمن شما هستند از آنان حذر کنید و اگر عفو و چشم پوشیخدا هم بسیار آمرزنده ومهربان است .
طبق سوره توبه آیه 23 در یک خانواده هیچ کس حق ندارد نظر مخالف اسلام بدهد و اگردر جامعه امروزی پسری نماز نخواند پدر و برادرش نباید او را دوست بدارند .
در اسلام با دشمن چکار می کنند؟
دراسلام یا دشمن را میکشند یا اسیر گرفته و بعد از گرفتن فدیه آزاد میکنند.نمونه:سوره محمد آیه4و....الاحزاب آیه26و27
مثلآ بچه ای که به پدرش می گوید که"بابا به جنگ نرو وپیش ما بمون چونکه من و مادرم بیشتر از خدای تمام کهکشانها به تو احتیاج داریم"دشمن محسوب میشود.البته برای بار اول میتوان به (به گفته خداوند مهربان)عفو و چشم پوشی کرد .
....................................

picture for jun

برادرهای ساندیس خور با دهانهای غنچه ای

.....................................

خدا از دلهای مردم خبر ندارد

خدا از دلهای مردم خبر ندارد و بعضآ حرفش را هم پس میگیرد
سوره انفال آیه 65 :
ای رسول مومنان را بجنگ ترغیب کن اگر بیست نفر از شما صبور و پایدار باشید بر دویست نفر از دشمنان پیروز خواهید شد و اگر صد نفر بودید با هزار نفر از کافران برابری توانید کرد و پیروزی بدست خواهید آورد زیرا آنها گروهی بی دانشند.
سوره انفال آیه66 :
اکنون خدا بر شما تخفیف دادو دانست که در شما ضعف ایمان راه یافته پس اگرصد نفر صبور و پایدار باشید بر دویست نفر و اگر هزار بر دو هزار به اذن خدا غالب خواهید شد و خدا با صابران است .
قبل از آیه65 نمیدانست .ولی در آیه 66 دانست.
در آیه 65 :بیست نفر بر دویست نفرغلبه میکنند و بعد از اینکه خدا متوجه بعضی چیزها میشود ، در آیه 66 :صد نفر بر دویست نفرغلبه میکنند.
با دقت کردن در این دو آیه وتطبیق و مقایسه این دو پی میبریم که خدا هنگام گفتن آیه65 از آینده خبر نداشته است وبعد از آیه فوق فهمیده است که در دلهای مردم ضعف ایمان راه یافته است و مانند یک فروشنده ماهر به آنها تخفیف داده است .با قدری تامل و فکر کردن بر روی این (بااصطلاح) آیه ها میتوان به این نکته رسید که جملات فوق نمیتواند از طرف خدای دانا و توانا باشد و محمد با هوش و زکاوتی که داشت میتوانست با این جملات اعراب پیرامون خود را فریب دهد و آنها را با غنیمت دنیوی و بهشت و حوری و قلمان و ...به جنگ وادارد و به اهداف خود برسد.
او به اطرافیان میگوید :
خدا میگوید به جنگ بروید و هر کدام از شما میتوانید
(20 نفر بر 200 نفر = یک نفر بر ده نفر) ده نفر را بکشید و بعد از اینکه کمی با خود حساب و کتاب میکند(ودوباره همه چیز را بگردن خدا می اندازد ) و میگوید : خدا متوجه شد که ایمان شما ضعیف است ، هر کدام از شما میتوانید 2 نفر را بکشید.
.................................

caricature for may


............................

طبق قرآن مرد میتواند همسرش را کتک بزند

طبق قرآن شما میتوانید همسرتان را بعد از طی کردن دو مرحله کتک بزنید در مرحله اول چنانچه به حرف شما گوش نکرد(مثلآ اگر به او بگویید که حق رفتن به خانه مادرش را نداردواو بار اول به حرف شما گوش نکرده وبه خانه مادرش رفت )شما حق کتک زدن او را ندارید و برای بار اول او را موعظه و نصیحت کنید در مرحله دوم اگر دوباره حرف شما را گوش نکرد (وبجای آبگوشت برنج درست کرد) تا مدتی با او در یک تختخواب نخوابید وبعد از این دو مرحله اگر از دستورات شما سر پیچی کرد در مرحله سوم می توانید او را با کتک زدن تنبیه کنید
سوره نساء آیه 34 :
پس زنان شایسته فرمانبردارانندخویشتن نگهدارندگانند در نهان بدانچه خدا نگهداشته است و آنانکه بیم سرکشیشان دارید اندرز دهید و دوری گزینید از ایشان در بسترها وبزنیدشان پس اگر فرمانبرداری کردند شما را نجوئید برایشان راهی همانا خداوند است برتر بزرگوار.
آیا درست است که بگوئیم زنان فرمانبردارانند ؟ پس خدا آنها را برای مسائل جنسی وفرمان پذیربودنشان آفریده است ؟ وهمیشه بدون چون و چرا باید مطیع همسرانشان باشند ؟ (مثلآ خانه ای که فهم و شعور مرد کمتر از زن باشدرا در نظر بگیرید)اگر خدا دختر داشت آیا راضی میشد که دخترش را فقط بخاطر نافرمانی کتک بزنند
؟

اگر کمی به عقل خود رجوع کنیم میتوانیم دریابیم که:
اینها فقط حرفهای یک انسان با طرز تفکر بسیار قدیمی میتواند باشد و خدای واقعی هیچ وقت چنین دستوراتی را نمیدهد.

.....................................

caricature for april


.............................................

محمد از سعال کردن وحشت داشت

سوره الاحزاب آیه 26 و 27 :
و آن گروه اهل کتاب که کمک و پشتیبان مشرکان بودندخدا از سنگرهایشان فرود آورد و در دلهایشان از شما مسلمانان ترس افکند تا اینکه گروهی از انان را بقتل رساندیدو گروهی را به اسارت درآوردید .وشما را وارث سرزمین و اموال آنهاو نیز سرزمینی که هیچ بر آن قدم ننهادی نصیب شما گردانید و خدابر هر چیز که خواهد تواناست.
منظور از اهل کتاب چه کسانی هستند ؟
معمولآ اهل کتاب به کسانی گفته میشود که بیشتر عمرشان با کتاب و مسائل علمی و ادبی ودینی(هر دین و مسلکی که میخواهد باشد) هنری و....صرف شده باشد وامروزه از این اشخاص با القابی مانند : استاد و معلم و
نویسنده و روحانی(ملا و اسقف و پاپ و ...) و سردبیر روزنامه و محقق و ... یاد میشود .
در زمان محمد اکثریت این اهل کتاب با محمد به مخالفت برخاسته بودند و با قلم و بیان خویش مزاحمتهای بیشماری برای محمد ایجاد کرده بودند سعال اصلی اینجاست که اگر محمد و خدایش استدلال لازم را در مقابل اهل کتاب را داشتند آیا احتیاجی به کشتن آنها بود ?
همه گان این را میدانند که افراد بیسواد و بی منطق و ضعیف الاقل و دیکتاتور در بحث با دیگران به زورمتوسل میشوند ومحمد و خدای ساختگیش از سعال کردن اهل کتاب و حتی مردم عادی وحشت داشتند ومحمد همیشه میکوشید تا از جواب دادن به سعالات فرار کند و حتی سعال کردن را امری شیطانی جلوه دهد و موارد ذکر شده را میتوان در آیات زیر بخوبی فهمید :
سوره الانعام آیه 68
دیدی که برای خرده گیری در آیات ما گفتگو میکنند از آنها دوری گزین تا در سخنی دیگر وارد شوند وچنانچه شیطان فراموشت ساخت بعد از آنکه متذکر کلام خدا شدی دیگر با آن گروه ستمگر مجالست مکن .
سوره ماعده آیه 101
ای آنانکه ایمان آورده اید نپرسید از چیزهاییکه اگر باز شود ،برای شما،بد آید شما را ،و اگر بپرسید از آنها ،هنگامیکه فرود آید قرآن فاش شودبرای شما ،درگذشت خدا از آنها و خداست آمرزنده بردبار
سوره ماعده آیه 102
همانا پرسیدند آنها را گروهی پیش از شما ،پس گردیدند بدانها کافران

آیا خدایی با این عظمت با چند سعال تعدادی عرب فاش میشود ؟ و این خدا چرا در مقابل سعال کردن اینقدر ناتوان و عاجز است ?

آنکه حساب پاک است از محاسبه چه باک است

بنظر من محمد هیچ رابطه ای با خدای حقیقی نداشته است و کسانی که او را سوال پیچ مکردند به کذب بودن سخنان او وقلابی بودن خدایش پی میبردند.
...........................................

caricature for march


..........................................

طریقه توزیع غنائم توسط خدای مهربان محمد

سوره الحشر آیه 5
انچه از درختان خرما را بریدید و آنچه را برپا گذاشتید همه به امر خدا و برای خواری جهودان فاسق و نابکار بود
سوره الحشر آیه 6
و آنچه را خدا از مال آنها برسم غنیمت باز داد متعلق به رسول است که شما سپاهیان اسلام بر ان هیچ اسب و اشتری نتاختید و لیکن خدا رسولانش را بر هر که خواهد مسلط میگرداند و خدا بر هر چیز تواناست
سوره الحشر آیه 7
و آنچه خدا از اموال کافران دیار به رسول خود غنیمت داد آنمتعلق به خدا ورسول و (ائمه)خویشاوندان رسول است و یتیمان و فقیران و راهگذران،این حکم برای آن است که غنایم دولت توانگران را نیفزاید و شما آنچه رسول حق دستور میدهد بگیرید و هر آنچه نهی میکند واگذارید و از خدا بترسید که عقاب خدا بسیار سخت است
عجب خدایی ؟!
این بااصطلاح خدا ، اول یهودیان را در کتابهای دیگرش قوم برگزیده میخواند ولی بعدآ آنها را نابکار قلمداد میکند این بااصطلاح خدا ، اول تعدادی از مردم را می آفریند و به آنها رزق و روزی میدهد و سپس توسط قوم دیگری آنها را از بین میبرد و برای تقسیم کردن دارایی آنها (با نام غنیمت)آیه نازل میکند
طریقه تقسیم غنیمت توسط خدای محمد :
تمام اموال جهودان به محمد میرسد (به خاطر اسبها و شترهای محمد)البته او بخاطر خدا جنگ کرده است نه بخاطر غارت کردن مال مردم تمام اموال کافران به خدا و محمد و فامیلش میرسد وتوسط محمد و فامیلش در اختیار مستمندان قرار خواهد گرفت (کی ،کجا ، چگونه معلوم نیست )
آیا خدا هم دنبال غنیمت است ؟ آیا منصفانه است که اموال و دارایی گروهی با زور شمشیر گرفته شود و توسط خدا(خدای بااصطلاح مهربان)تقسیم شود
؟ آیا محمد به خاطر خدا جنگ میکرد ؟ این غنایم به چه درد محمد میخورد مگراو به بهشت و آخرت ایمان نداشت ؟
بنظر من محمد تمام این بااصطلاح آیات را فقط برای غنیمت گرفتن دارایی دیگران گفته بود و این جملات هیچ ارتباطی با خداوند دانایی و خرد و خداوند صلح و دوستی ،ندارد و محمد با استفاده از این خزئبلات و گول زدن اعراب 1400سال پیش توانسته بود حکومت تشکیل داده ودارایی فراوانی برای خود و خویشاوندانش تهیه کند.

..........................................

caricature for FEB

IRANIAN ISLAMIC BOMB


....................................

غنیمت گرفتن دختران جوان (کنیز) توسط محمد

محمد (برای خودش) درجنگها کنیز بغنیمت میگرفت
سوره الاحزاب آیه 50 :
ای پیامبر،ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و کنیزانی را که بغنیمت خدا ترا نصیب کرد و ملک تو شد و نیز دختر عمو و دختران عمه دختران دائی و دختران خاله آنها را که با تو از وطنشان هجرت کردند و نیز زن مومنه ای که خود را برسول بی شرط و مهر ببخشد و رسول هم بنکاهش مایل باشد که این حکم مخصوص توست دون مومنان که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مومنان را (پیشتر) بعلم خود بیان کردیم . این زنان را که همه را بر تو حلال کردیم بدین سبب بود کهبر وجود (عزیز) تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد و خدا را بر بندگان مغفرت و رحمت بسیار است
احکامی که در این آیه، خدای محمد برای محمد داده است عبارتند از:
* حلال کردن زنانی که محمد قبلآ، آنها را طلاق داده بود
* حلال کردن کنیزانی که در جنگ نصیب محمد شده بودند
* حلال کردن دختر دایی ودختر عمه و .....کنیزان ملکی
*حلال کردن زن مومنه که خودش را به محمد بخشید
* مخصوص محمد بودن این حکم
*رها کردن محمد از دردسر مراسم ازدواج با تک تک آنها

بنظر شما آیا این آیه بخاطر رفاه حال محمد آمده است یا بخاطر بندگان و مردم عادی آمده است ؟ آیا میتوانید ارتباط این آیه را با زمان امروزی پیدا کرد ؟ طبق این آیه ، آیا خدا برده داری و داشتن کنیز را آزاد میداند ؟ آیا با عدالت خدا سازگار است که گروهی از انسانها را با عنوان کنیز (دختران کم سن و سال و برده ) وگروهی دیگر را با نام غلام (برده مرد ) در اختیار گروهی دیگر قرار دهد و این کار را قبول داشته باشد ؟ آیا در حال حاضر خدا میتواند این دستورات را برای ما بدهد؟ آیا خدا هم مثل بشر است و با خدای 1400 سال پیش فرق دارد و دیگر چنین دستوراتی نمی دهد????
این آیه (حکم)بخاطر این آمده است که بر وجود عزیز محمد در نکاح برای تک تک این زنان و کنیزان (دختران برده)هیچ حرج و زحمتی نباشد ایشان راحت باشندبا این حکم محمد میتواند از این به بعد با زنهایی که قبلآ طلاقشان داده بود براحتی رابطه زناشویی و ... داشته باشد


بنظر من خدا در گذشته بسیار دور و در حال حاضر هیچ فرقی نکرده است و دستوراتش در تمام دوران یکسان است و از ابتدا تا انتها با برده داری و جنگ و خونریزی وغارت اموال مردم بهر شکل و بهر نام مخالف بوده است و محمد تمام این آیات را بخاطر راحتی و قدرت طلبی خودش گفته است و خدایی به این عظمت و بزرگی دستورات و احکام حقیرانه ای مانند این را نمی دهد.

..................................................

caricature for JAN


.................................................