در بهشت جایی برای زنها نیست

با نهایت احترام برای همه خانمها ، باید به استحضار همه برسانم که
در بهشتی که محمد و خدایش درست کرده اند هیچ چیز برای خانمها
وجود ندارد و همه چیز برای آقایان است و بس .
اگر تمام قرآن را بخوانید ، حتی نمیتوانید یک آیه هم پیدا کنید که در
آن آیه حق و حقوقی برای زنهای مومنی که به بهشت میروند، قائل
شده باشد . ولی میتوان آیات بسیاری در آن پیدا کرد که همه نوع
لذت برای مردها در بهشت یافت میشود.(خانم،مشروب،پسربچه و...)
خوب است که بدانید در آیه های زیر غلمان (پسر های نوجوان زیبا )
برای استفاده مردهاست چون فقط به زیبایی آنها اشاره میکند و اگر قرار
بود که برای زنها باشد ، آن موقع تعریفهای دیگری (مانند تنومند بودن،
قد بلند داشتن،مردانه بودن ،با ابهت بودن و ....)از آنها میشد،همانطور
که از زنهای بهشتی تعریف شده است .
سوره النباء ، آیه 33 :
و دخترانى همسال با سينه‏ هاى برجسته
..
سوره الواقعه ، آیه 22 :
حوران چشم‏درشت
..
سوره الواقعه آیه 23 :
مثل لؤلؤ نهان ميان صدف
..
سوره الواقعه آیه 36 :
و آنها را باکره گردانيده‏ايم
..
سوره الصافات آیه 48:
نزد آنها است کوته مژگان درشت چشمان
..
سوره الصافات آیه 49 :
آن زنهای زیبا در سپیدی گویی بیضه مکنونند
..
سوره الدخان آیه 54 :
و با زنهای زیبا چشمان هم جفت قرار داده ایم
..
سوره طور آیه 24 :
پیوسته اطراف آنها غلمان (پسرهای کوچک و بسیار زیبا )
هستندکه همچون مروارید در صدفند
..
سوره انسان آیه 19 :
و بر گرد آنها پسرانی(پسران نوجوان ) میگردند که هرگاه
آنها را ببینی گمان میکنی که مروارید پراکنده اند
..
سوره واقعه آیه 17 و 18 :
خدمتکارانی جوان جاودانی (در شکوه و طراوت)پیوسته
گرداگرد آنها میگردند با قدهها و کوزه ها وجامهایی از
نهرهای جاری بهشتی
..
با خواندن این بااصطلاح آیه ها اولین چیزی که به مغزم
خطور میکند این است که این خدای محمد که همیشه دم از
عدل و انصاف و مهربانی و .... میزند ، چرا حتی یک آیه
هم برای محمد نفرستاده که در آن اشاره ای به حتی یک
پاداش کوچک برای زنها باشد ؟؟؟؟

توضیح بیشتر در مورد این پسرهای بهشتی:

سید ابو الحسین دستغیب در کتابش به وصف زیبایی آنها و نیز آنکه تمتع

جنسی با ایشان از تمتع جنسی با حوریان لذت بخش تر است پرداخته و

غلمان را بهترین نعمت بهشتی برشمرده‌است.

picture for nov

همسر احمدی نژاد در لبنان